Това интервю взехме заедно с дъщеря ми – Яна, на 5 г. Реших, че тя по-добре от мен ще усети и предадем реалната атмосфера. Не се познавах лично с никой от екипа. Не познавам комплекса, идваме за първи път. Средно училище и детска градина „ Монтесори”, Варна. Две сгради, специално изградени за целта, намиращи се във вилна зона Изгрев, от където се разкрива прекрасен изглед към варненския залив. Чист въздух, тишина и спокойствие. По-скоро мястото наподобява комплекс за почивка. Влизаме в училището. Чисто, топло, приятно ухаещо и тихо. С мила усмивка и топла прегръдка ни посреща директора на училището – г-жа Красимира Крумова. Яна се вълнува, знае че ще я заведа в нова детска градина, при нови госпожи и деца. Бързаме да я оставим при децата, а първата изненада е, че тук няма госпожи. Две, по скоро какички – Мони и Ваня обучават и забавляват децата по специалната методика Монтесори. И децата се обръщат към тях така, на малко име. Всички са по пантофи, а стаята наподобява дом. Усещането е същото. Като в едно голямо семейство. Оставям Яна спокойна след видяното. Топлината се усеща не само от радиаторите. Преди да се запозная с дамата, създала комплекса и да си задам въпросите, пожелах да надникна и в класните стаи. Видяното и усетеното не бе по-различно от това в детската стая на градината. Ученици по пантофи, в уютна стая, съсредоточено гледат интерактивната дъска и слушат с интерес госпожата. Други, седнали на пода, върху мек килим изучават процеси, с помоща на дървени фигури. В залата по химия всички заедно разработват проект… Спокойно! Това е думата, която описва цялостно усещането ми за това училище, напълно различаващо се от стандартните у нас. Признавам си, за първи път попадам в подобна учебна среда. И нямам търпение да се запозная с жената, която вместо да инвестира в хотел, ресторант или Мол, изгражда училище и детска градина.
Г-жа Галина Стоянова ме посреща по същия мил и топъл начин, както всички останали. Вероятно това е стандарта тук. И на това се учат децата. Хареса ми!

1.Г-жо Стоянова, какво представлява метода Монтесори за обучение и възпитание на децата?

Методът Монтесори е начин на мислене и отношение към детето и представлява алтернатива на традиционното образование. Подходящ е за всички деца. Той ги окуражава да бъдат активната страна, да взимат решения и да учат за околния свят посредством игра. Учителите в нашето училище представят  уроците пред  децата, използвайки нагледни материали, които поднасят така, че да предизвикат интереса им за по-нататъшно проучване. Важно е да се събуди у всяко дете  непреодолимо желание да научи повече.  Методът Монтесори учи децата на независимост от най-ранна възраст. Те имат свобода на избор и свобода на движение.Обикновено родителите и учителите си сътрудничат и е необходимо да се изгради доверие между тях.

2.Какви са предимствата на Монтесори метода при изграждане личността на детето?

Свободният избор детето само да избира заниманията, отговарящи на неговите възможности, с помощта на възпитател, който го води по пътя на познанието. Монтесори учителят прави множество презентации. След всяка главна презентация различните групи ученици могат да проявят интерес към различни аспекти  на темата, като по този начин децата се учат едно от друго. По време на часовете те може да се движат и да разговарят, стига да не нарушават учебната атмосфера. Това е израз на една известна свобода, която е съпроводена с уважение към свободата на другите. В Монтесори класната стая, свободата и дисциплината са взаимосвързани. Методът позволява на подрастващите да напредват със свое собствено темпо.

3. Какво/кой провокира у Вас решението да създадете  детска градина и училище Монтесори?

Когато бях в чужбина и видях всичко това  действащо си казах – „да, ето това търсех, това искам да правя, с това да се занимавам“. Аз не одобрявам нашата образователна система. Тя прави децата ни еднакви, не позволява на децата да се развиват според своите възможности и интереси, а Монтесори прави точно това – всяко дете  се развива със своя си темп. Моето удовлетворение от работата ми и моята награда е  да виждам щастливи деца и ученици, спокойни родители и горди учители.

4. Какво е важно да знаят родителите, преди да запишат детето си в градина и училище Монтесори Варна?

Всеки родител мечтае детето му да развие своя потенциал като същевременно расте щастливо, спокойно и уверено в собствените си способности. Затова е важно да знаят, че децата им ще влязат в една добре подготвена среда, защото средата влияе при формиране на чувството за ред у децата. В нашето  училище ние предоставяме подходящата среда, която удовлетворява нуждите на децата, като по този начин им осигуряваме условия да се самоизградят.Освен това помагаме на детето да опознае средата , за да се чувства сигурно и уверено в нея.  Ще се срещнат с учители, които прилагат индивидуален подход към всяко дете, за да може то да развие своя потенциал и да се чувства спокойно. При нас няма звънец, няма учебен час, няма „клас стани“, няма междучасия, няма домашни за вкъщи, няма раници…..Това е мечта за всеки ученик и родител!  Работим на двучасов или едночасов учебен цикъл и след това самоподготовка….. Имаме много допълнителни школи според интересите на децата и учениците. Много често темата е провокирана от интереса на детето. Много  интересно протича един ден в Монтесори.

5. С какво се отличавате от всички останали организации в град Варна, които казват, че прилагат метода Монтесори?

            Този въпрос много често ми е  бил задаван през годините. Аз нямам право да коментирам работата на други организации работещи по метода Монтесори в България, защото не съм наблюдавала тяхната работа. Мога да  говоря за  моите учители, за това какво очаквам от тях, какви  са моите изисквания за работа и разбира се как мога  да съм полезна в тяхната работа. Мисля, че съм избрала прецизно моя екип и всеки от тях осъзнава каква е неговата отговорност. Всеки от моите учители в детската градина и училището идва с желание на работа. Всички те имат много  идеи, търсят новости, посещават различни обучения и  искат да се развиват, което много ме радва. Няма как да провокират учениците си за учене,  когато те самите не го правят. Нима това не се среща ежедневно в живота на всеки един човек? Аз мисля, че личния пример е много важен. Много е важно да се знае, че ние сме единствените (училище и градина)с лиценз от МОН в града, които работим по метода. Единствени сме със собствена сграда ( не сме под наем). Сградата ни е модерно оборудвана, за да отговаря на нашето съвремие и да е актуална поне 10 години напред.Всеки момент очакваме и лиценз за средно училище. От новата 2020/2021 учебна година училището ни става средно. Дори смело мога да кажа, че ние завършваме изцяло и затваряме цикъла – „от раждането на детето до университета“. При такива условия и среда всеки родител ще бъде спокоен за своето дете, защото то ще е спокойно, обгрижвано от най-добрите педагози и щастливо. Такава друга алтернатива в града все още няма.

След приятната ми среща и интересен разговор с г-жа Галя Стоянова,  бързам да взема Яна. Неусетно са минали 6 часа тук. Отварям вратата на детската стая и срещам намръщеното й личице. Бързо разбирам, че тя не иска да си тръгва от тук и затова ме гледа сърдито. И не престава да говори и разказва вече седмица за преживяното там, за новите приятели, за това колко й харесва и как иска да е вече нейната градина. Това е! Няма по-точен индикатор от усещането на детето!

Интервюто взе Мелина Бошнакова-Костадинова